PROCESBEGELEIDING EN COMMUNICATIE IN COMPLEXE SAMENWERKINGEN

Ik begeleid gemeentelijke overheden, woningcorporaties en vrijwilligersorganisaties in het communiceren van en handelen vanuit de eigen waarde. Authentiek, helder, kundig en haalbaar advies. Kortom: begeleiding in verbinding.

Als geen ander weet ik in complexe samenwerkingsverbanden de opgave onder woorden te brengen. Ik verbind het hele speelveld en laat de spelers zelf de nodige stappen formuleren en zetten.  Mijn grote kracht is het vermogen te luisteren en vanuit de kern te opereren.

Mijn loopbaan tot nu toe